MikBüro  8.5

Bir bakışta, MikBüro

Muhasebe programları kapsamında yapılan tüm işlemleri bünyesinde toplayan
Win Me/Win NT/Win 2000/Win 95/Win 98İşletim Sistemi :
Türkçe Dili :
DemoLisans :
710 YTLFiyatı :
2,15 MBBoyutu :
Bugün: 0      Bu hafta: 0      Toplam: 1188 Download Sayısı :
02 Mart 2005Eklenme Tarihi :
Görüşleri Okuyun (0) Görüş Belirtin Kullanıcı Görüşleri :
Kısıtlamalar :
Uyarılar :
Muhasebe programları kapsamında yapılan tüm işlemleri bünyesinde toplayan Mikbüro İşletme Paketi, muhasebe, personel, işletme defteri, amortisman ve yeniden değerleme işlemlerini işletme içinde tutan firmalara önerilir.

Personel takibinde normal personel paketlerinden farklı olarak, muhasebe bürosuna bağlı tüm firmalar ile ilgili puantaj hesaplaması ve raporlamalar, ayrıca kanunen belirtilmiş olan vergi ve SSK oranları takip edilir. Böylece seçilen tüm firmaların tek bir yerden puantaj tahakkuku yapılabilir, raporlar alınabilir, SSK parametreleri değiştirilebilir.

Kambiyo ve çek-senet takip modülünde ise muhasebe bürosuna bağlı tüm mükelleflere ait cari kartlar açılır ve ilgili hareketler hareket kartları üzerinden takip edilir. Sonuç olarak da kambiyo defterlerine ve yapılan hareketlere ilişkin tüm rapor ve dökümler alınabilir. İsteğe bağlın olarak, bu dökümlerin senet-çek için ayrı veya senet-çek için birlikte alınması mümkündür.

Muhasebe modülünde, işlem tanımları aracılığıyla, müşterilere verilen hizmetler (gelir stopaj, damga vergisi, fon, geçici vergi, KDV, SSK vb.) tanımlanır. Bunu yapmak için mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinin girişleri yapılarak, firma tanıtım kartlarından yararlanılır.

Defteri tutulan firmaların tahakkuk bilgi girişleri yapıldıktan sonra tahsilat listeleri hazırlanarak tahsil raporu alınabilir. Ayrıca vergi dairelerine ödeme takibi yapılabilir. Bu işlemlerden sonra, serbest meslek makbuzu kesmek de mümkündür. Bunların dışında serbest meslek makbuz tasarımı ve resmi defterler için numaratör baskı yapabilme, Mikbüro'nun özelliklerinden sadece bir kaçıdır.

Üreticinin diğer programları

Muhasebe programları kapsamında yer alan Mikdeğer programı, şirket ve işletmelerin demirba...
Muhasebe programları kapsamında yer alan Mikroper, firmaların kanuni çerçevede ihtiyaç duy...
Muhasebe programları bünyesinde yer alan Mikrodin, İkinci sınıf defter takibi ve buna bağl...
Muhasebe programları bünyesinde yer alan ve söz konusu programların çatısını oluşturan Mik...

Anahtar Kelimelerdeki Diğer Yazılımlar