ABO Avukat Büro Otomasyonu  9.57

Bir bakışta, ABO Avukat Büro Otomasyonu

Avukatlar ve hukuk büroları için hazırlanmış icra ve dava takip programı
Windows 7/Win Vista/Win XP/Win Me/Win 2008/Win 98İşletim Sistemi :
Türkçe Dili :
DemoLisans :
350 TLFiyatı :
18,46 MBBoyutu :
Bugün: 0      Bu hafta: 0      Toplam: 694 Download Sayısı :
06 Şubat 2012Eklenme Tarihi :
Bülent GöközÜretici :
Görüşleri Okuyun (0) Görüş Belirtin Kullanıcı Görüşleri :
Kısıtlamalar : 21 Gün deneme süresi
Uyarılar : Kullanıcı:AV şifre :yok
UYAP uyumludur.
Kayıtlı Dosyalara Alacaklı, Borçlu, İcra Daire, Yıl, No, Şehir, Talimat icra, Dosya No, Talimat Şehri, Dosya Sorumlusu gibi bilgilerden doğrudan ulaştırır.
Takipleri, Yeni Takip Dosyaları, Derdest Dosyalar ve İnfaz Dosyaları olarak gruplandırır.
Ön infaz sistemi sayesinde makbuz yazımında hata yapılmasını önler.
Esnek hesaplama yöntemi sayesinde İcra Müdürlüğü ve diğer resmi mercii hesaplarına uygun hesaplar yapar.
Faiz Hesaplarını 1 yıl 360 gün yada 1 yıl 365 gün formülüne göre seçenekli hesaplama olanağı sağlar.
İstenildiğinde Sabit veya Kademeli Faiz Hesabı yapar.
İcra dosyalarını azalan bakiye yada BK 84 seçeneğine göre hesaplar.
Ödeme veya icra emirlerine Alacak nedeni ölçeğinde hazırlanmış Faiz Hesap Cetveli hazırlar.
Nafaka, Kira gibi alacaklarda aylık bazda faiz hesaplamaları yapar.
Dövizli takip yapar.
Dövizli Tahsilat yapar.
Takiplerde her bir alacak nedenine farklı faiz tipi ve oranı seçeneği sağlar ve hesaplar.
Vekalet ücretlerini isteğe bağlı olarak kademeli veya anlaşmalı orandan hesaplar.
Takiplere yapılan İtirazları kimin, ne zaman hangi alacak nedenlerine ne miktarda itiraz ettiği detaylarıyla tutulur ve sonuçlanıncaya kadar takip eder. İtiraz nedeniyle takip durduysa kullanıcıyı ikaz eder.
Taahhüdü İhlal, Borca İtiraz, İmza İnkarı, İstihkak veya İcra Tetkik Mercii'inde açılan davaları kimin, ne zaman hangi nedenlerle dava açıldığı detaylarıyla tutulur ve sonuçlanıncaya kadar takip eder.İcra Modülünde ve Dava Modülünde bu davalar olarak takip edilir. Kullanıcıyı bu davalarla ilgili görsel ve raporlama yöntemiyle ikaz eder.
İcra Takibiyle ilgili açılan davaları Dava Modülünde takip eder ve birbirine ilişkilendirir.
Teminatlar izlenir. Çekilmemiş teminatlar listelenir.
İcra Dosyalarına sınırsız sayıda kayıt girilebilir.
Taksitlendirme seçeneği vardır. Taksitleri kullanıcı isterse belirli zaman aralıklarına göre, isterse belirli miktarlara göre otomatik olarak oluşturabilir. Taksitlendirme formunda taahhüt belgesi ala

Üreticinin diğer programları

ABO Avukat İcra ve dava Programı, Hukuk büroları için yazılmış, büro muhasebesinide içeren...
ABO Avukat İcra ve dava Programı, Hukuk büroları için yazılmış, büro muhasebesinide içeren...

Anahtar Kelimelerdeki Diğer Yazılımlar