Eski-Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması   4.2

Bir bakışta, Eski-Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması

Eski-Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması
Win 3.x/Win 95/Win 98/Win Me/Win XP/Win Vista/Win NT/W...İşletim Sistemi :
Türkçe Dili :
FreewareLisans :
-Fiyatı :
0,37 MBBoyutu :
Bugün: 0      Bu hafta: 0      Toplam: 8422 Download Sayısı :
22 Mayıs 2008Eklenme Tarihi :
İsmail GülerÜretici :
Görüşleri Okuyun (0) Görüş Belirtin Kullanıcı Görüşleri :
Kısıtlamalar :
Uyarılar :
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5237 sayılı ( Yeni ) Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak excel formatında hazırlanmış olan ilk versiyondan sonra yapılan bu çalışma uygulayıcının her iki kanunu aynı belge üzerinde görebilmesi için Word Belgesi formatında hazırlanmıştır. Word Belgesi 2 sütuna bölünmüş olup; 1.sütunda 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu yerleştirilmiş madde sonlarında ilgili 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu maddeleri gösterilmiştir. 2.sütünda 5237 Sayılı yeni Türk Ceza Kanunu mevcut olup madde sonlarında -- ilgili eski TCK maddesi -- görevli mahkeme -- soruşturmanın re'sen yürütülüp yürütülmeyeceği , -- yeni suç ve kavram olup olmadığı , işlenmiştir. 3.0 versiyonunda 5237 sayılı yasada 5328 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.Görevli Mahkeme tespit edilirken 5235 sayılı yasada 4328 ve 5348 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler de dikkate alınmıştır. 4.0 versiyonunda ise ayrıca 08.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5377 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin tamamı işlenmiş ve 08.07.2005 tarihi itibari ile güncel hale getirilmiştir . Bu çalışma , ticari olmamak kaydı ile her türlü bireysel kullanımı ücretsizdir. İsmail Güler - İstanbul Cumhuriyet Savcısı .
4.0 versiyonunda ise ayrıca 08.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5377 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin tamamı işlenmiş ve 08.07.2005 tarihi itibari ile güncel hale getirilmiştir.
4.1 versiyonu ile Anayasa Mahkemesinin 2005/103, 2005/89 K. ve 23.11.2005 tarihli kararı ile (R.G.yayın tarihi:25.02.2006 ) 5237 sayılı yasanın 104/2.md.nin iptali ve 19.12.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler işlenmiş ve 19.12.2006 tarihi itibariyle güncel hale getirilmiştir.
4.2 versiyonu ile 01.03.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5739 sayılı yasanın 4. maddesi ile 5237 sayılı yasanın 50. maddesinde yapılan değişiklik ve 08.05.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5759 sayılı yasanın 1 maddesi i

Üreticinin diğer programları

Eski-Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması 8 Mayıs 2008 tarihi itibariyle güncel
Daha önce ilk üçü www.downloadarsivi.com ' da yayınlanmış olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal...
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5237 sayılı ( Yeni ) Türk Ceza Kanunu ile ...
Daha önce 1.si ve 2. www.downloadarsivi.com ' da yayınlanmış olan Ulu Önderimiz Mustafa Ke...

Anahtar Kelimelerdeki Diğer Yazılımlar