AMP İhale Hazırlık Mal Alım İşleri   2007

Bir bakışta, AMP İhale Hazırlık Mal Alım İşleri

AMP İhale Hazırlık Programı
Win 98/Win Me/Win XP/Win Vista/Win NT/Win 2000İşletim Sistemi :
Türkçe Dili :
DemoLisans :
640 YTLFiyatı :
24,32 MBBoyutu :
Bugün: 0      Bu hafta: 1      Toplam: 299 Download Sayısı :
04 Haziran 2007Eklenme Tarihi :
AMP YazılımÜretici :
Görüşleri Okuyun (0) Görüş Belirtin Kullanıcı Görüşleri :
Kısıtlamalar : Demo Sürümünde Firma Adı değiştirilemiyor
Uyarılar : Standart bir Windows uygulamasıdır raporlar için İnkjet veya lazerjet yazıcı önerilir
AMP İHALE HAZIRLIK PROGRAMI

Mal Alım İşleri Paketi


Ne işe yarar?


AMP İhale Hazırlık Programı “Mal Alım” modülü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun ihale dosyası hazırlama programıdır. AMP İhale Hazırlık programı ile Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standartlarda doğru, hızlı ve eksiksiz ihale dosyası hazırlarlarsınız.

AMP İhale Hazırlık Programının Amacı; Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları mal alım ihalelerine katılmak isteyen istekli firmaların, vermeleri gereken ihale dosyasını Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standart formlara uygun olarak eksiksiz, hızlı ve doğru bir biçimde hazırlamalarını sağlamaktır.

Kimler kullanabilir?


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal alım işleri için teklif vermek isteyen bütün firmalar tarafından kullanılabilir.

Doğrusal programlama yaklaşımına göre, modüler olarak hazırlanan programın kullanımı için başlangıç düzeyinde bilgisayar bilgisi yeterlidir. AMP İhale Hazırlık Programı dosya hazırlamayı az çok bilen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

AMP İhale Hazırlık Programından basıma hazır olarak Alabileceğiniz Belgeler

İhale Dosya Zarfı Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler Başvuru Mektubu (KİK017.0/M) Teklif Birim Fiyatlı İşleri İçin Teklif Mektubu (KİK019.0/M) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu (KİK018.0/M) Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/M) (Teklif Aşaması İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.0/M) (Yeterlik/Ön Yeterlik İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.1/M) İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişilerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (KİK027.3/M) İş Durum ve Tutumu İle İlgili Beyan İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılamayacağına

Üreticinin diğer programları

Üreticiden:4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 kapsamında doğrudan temin yoluyla yapıla...
Bir veya binlerce müşterinizin her türlü irtibat bilgisini, kronolojik görüşme notlarınızı...
Program, çek alıp veren ve bunları bir muhasebe programı ile takip etmeyen veya muhasebe p...
Hakediş, Keşif ve Kesin hesap yapmak için gereken her türlü aracı içinde bulunduran içinde...

Anahtar Kelimelerdeki Diğer Yazılımlar