AMP İhale Hazırlık Programı  7.0

Bir bakışta, AMP İhale Hazırlık Programı

Win Me/Win NT/Win 2000/Win 98/Win XPİşletim Sistemi :
Türkçe Dili :
DemoLisans :
-Fiyatı :
8,12 MBBoyutu :
Bugün: 0      Bu hafta: 0      Toplam: 1005 Download Sayısı :
07 Mart 2005Eklenme Tarihi :
AMP YazılımÜretici :
Görüşleri Okuyun (0) Görüş Belirtin Kullanıcı Görüşleri :
Kısıtlamalar :
Uyarılar :
Bu programın amacı resmi sektörde açılan inşaat ihalelerinde, istekli firmalar tarafından verilmesi gereken firma tanıtım dosyası ve yeterlik başvuru dosyasının normlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. Devlet ihale kanunu ve ilgili mevzuata göre inşaat işi yaptıran kamu kurumları ihalelerinde 2 aşama vardır. Bunlardan ilki yeterlik aşamasıdır. Bu aşamada ihaleye katılmak isteyen firmalar firmaları hakkında gerekli bilgileri özel tebliğlerde belirtilen normlara uygun olarak vermek zorundadırlar. Aksi takdirde yeterlik alamazlar. Bu dosyada aşağıdaki belgelerden istenilenlerinin bulunması gerekir 1-Yetki Belgesi ve/veya İmza Sirküleri 2-Müteahhitlik Karnesi(Aslı ibraz edilmek şartıyla noter tasdikli sureti) 3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 4-Şirketi kanıtlayıcı belge (istekli şirket ise) 5-Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ve ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesi 6-2886 Sayılı kanuna göre cezalı olunmadığına dair yazılı beyanı 7-1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi yazısı (Aslı ibraz edilmek şartıyla örneği) (ÖRNEK 2) 8-Mali Durum Bildirisi ve belgeleri (ÖRNEK 3/A-3/B) 9-Yapı Araçları Taahhütnamesi (ÖRNEK 4) 10-Teknik Personel Taahhütnamesi (ÖRNEK 5) 11-Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgeleri (ÖRNEK 6/A-6/B) 12-Faaliyet Süresi beyanı ve belgeleri (ÖRNEK 7) 13-Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisi (ÖRNEK 8/A-8/B) 14-Değerlendirilmesini istediği işlere ait beyanı ve bu işlere ait belgeler (Aslı ibraz edilmek şartıyla örneği veya fotokopisi (ÖRNEK 8D1-8D2) 15-İş durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı (ÖRNEK 9) 16-Varsa, Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesine ilişkin beyanı (ÖRNEK 8/C) 17-Şirket Ortakları Hisse Durumu beyanı 18-Adres Bildirisi 19-2531 Sayılı Yasa Beyanı 20-Proje Taahhütnamesi 21-Zemin Etüd Taahhütnamesi 22-Dosya İnceleme ve Yer Gördü Belgesi 23-Teknik Personel Bildirisi 24-Yapı Araçları Bildirisi

Üreticinin diğer programları

Üreticiden:4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 kapsamında doğrudan temin yoluyla yapıla...
Bir veya binlerce müşterinizin her türlü irtibat bilgisini, kronolojik görüşme notlarınızı...
Program, çek alıp veren ve bunları bir muhasebe programı ile takip etmeyen veya muhasebe p...
Hakediş, Keşif ve Kesin hesap yapmak için gereken her türlü aracı içinde bulunduran içinde...

Anahtar Kelimelerdeki Diğer Yazılımlar